Mediace

Své klienty jsem vždy vedla k mimosoudnímu řešení sporů, je-li to možné. Proto jsem si vybrala mediaci jako další stupeň své práce.

Mediací se průměrně podaří vyřešit 75% sporů. To je obrovské číslo. Proto má mediace potenciál. V mediaci se dosahuje řešení pro budoucnost. V mediaci se postupuje podle zájmů a potřeb stran. Mediace může přinést nejen mimosoudní řešení dohodou, ale i novou spolupráci stran. Mediátor vede strany mediačním procesem, cílem je dosažení dohody. Dohoda je po schválení soudem vykonatelná. Mediace přináší značnou úsporu času, energie a financí. Přispívá též ke zlepšení vztahů mezi stranami. V mediaci není vítěz a poražený, cílem je spokojenost obou stran.

Michaela Kovaříková
Dlouhá 16, Praha 1, 11000
legal@kovarikova.com
+420 777 614 204
IČ: 66249562
č.reg. ČAK 9075
ID DS: n2zg6qi