Advokacie

Jsem absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a od roku 1994 působím v advokacii.

Zkušenosti jsem nabyla postupně ve třech advokátních kancelářích. Jako koncipientka jsem měla štěstí na praxi u dvou výborných právníků, JUDr. Kalfuse a JUDr. Ondry. Mým učitelem v době koncipientské praxe, ale i po ní, byl zejména JUDr. Jan Kalfus. Po složení advokátních zkoušek jsem založila vlastní advokátní kancelář spolu s kolegou advokátem. Posledních 10 let jsem pak působila jako advokátka v advokátní kanceláři NWD Legal, kde jsem vedla občanskoprávní sekci.

Po celou dobu své praxe jsem se věnovala širokému spektru poskytování právních služeb v civilním právu, včetně zastupování klientů v soudních sporech.

V několika posledních letech jsem se začala specializovat na řešení privátních majetkových a rodinných problémů soukromých osob a v tom nyní jako samostatná advokátka pokračuji.

Michaela Kovaříková
Dlouhá 16, Praha 1, 11000
legal@kovarikova.com
+420 777 614 204
IČ: 66249562
č.reg. ČAK 9075
ID DS: n2zg6qi