Profil

Po dvou desítkách let působení v advokátních kancelářích jsem se na začátku roku 2014 rozhodla využít svých zkušeností a advokacii vykonávat jako samostatná advokátka.

Zaměřuji se na oblast civilního práva, a to zejména na komplexní řešení privátních problémů svých klientů, zejména majetkových a rodinně právních, včetně zastupování před soudy.

V zájmu spokojenosti klientů a možnosti řešit problémy v celé jejich šířce spolupracuji s řadou dalších zkušených advokátů, notářů, znalců a dalších odborníků.

V roce 2013 jsem složila mediátorské zkoušky a působím též jako mediátorka zapsaná v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Michaela Kovaříková
Dlouhá 16, Praha 1, 11000
legal@kovarikova.com
+420 777 614 204
IČ: 66249562
č.reg. ČAK 9075
ID DS: n2zg6qi